از کت و شلوار تیم ملی رونمایی شد

درخواست حذف این مطلب
با امضای تفاهم نامه شرکت تولیدکننده البسه رسمی تیم ملی و فدراسیون فوتبال، از کت و شلوارهای ملی پوشان رونمایی شد.