از جلال تا مهدی؛ پایان خوش سیدهای متعصب(ع )

درخواست حذف این مطلب
کاپیتان های استقلال و پرسپولیس فصل 96-97 را به خوبی به پایان بردند.